Продължете към съдържанието

Прикачни устройства

ХОД Сервиз предлага прикачни съоръжения и допълнително оборудване за мотокари,електрокари и газокари. Съществуват редица прикачни устройства, които подобряват ефективността и работата на мотокарите.

  • Вилични рогове и удължители
  • Вилични изравнители – използват се за движение на вилиците наляво и надясно, като по този начин се обезпечава стабилността на товарите. Не всички машини се предлагат с виличен изравнител, за това ако е необходимо да го монтирате допълнително обърнете се към сервизни специалисти с доказан професионален опит.
  • Ротатори – сигуряват завъртането под определени градуси на товарите, според предназначението си са различни видове. Всички те са така конструирани, че не пречат на видимостта на оператора.
  • Вилични позиционер – прикачно устройство, чрез което се събират и раздалечават вилиците.
  • Кламери – наподобяват големи щипки, които служат за захващане на бали и топове хартия.
  • Специализирани приспособления

Всички права запазени © 1993-