Продължете към съдържанието

ТРАНСПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ

Товароподемност: 2000 kg
Височина: 200 mm

Товароподемност: 1000 kg
Височина: 800 mm

Товароподемност: 2000 kg
Височина: 200 mm

Товароподемност: 2500 kg
Височина: 200 mm

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ

Двигател: Електрически
Товароподемност: 2000 kg
Височина: 
Година: 2006

Двигател: Електрически
Товароподемност: 1000 kg
Височина: 800 mm
Година: 2005

Двигател: Електрически
Товароподемност: 1500 kg
Височина: 200 mm
Година: 2022

Двигател: Електрически
Товароподемност: 1500 kg
Височина: 205 mm
Година: 

Двигател: Електрически
Товароподемност: 2000 kg
Височина: 205 mm
Година: 2001

Двигател: Електрически
Товароподемност: 2000 kg
Височина: 205 mm
Година: 2004

Двигател: Електрически
Товароподемност: 1800 kg
Височина: 205 mm
Година: 2011

Двигател: Електрически
Товароподемност: 1800 kg
Височина: 205 mm
Година: 2018

ПЛАТФОРМЕНИ КОЛИЧКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ

Двигател: Електрически
Товароподемност: 3000 kg

Двигател: Електрически
Товароподемност: 3000 kg

СТАКЕРИ

Двигател: 
Товароподемност: 1500 kg
Височина: 3000 mm
Година: 

Двигател: Електрически
Товароподемност: 1200 kg
Височина: 3500 mm
Година: 2021

Двигател: Електрически
Товароподемност: 1200 kg
Височина: 4310 mm
Година: 

Всички права запазени © 1993-