Подопочистваща машина Ruby 55/55t

Категория: Подопочистваща техника

Описание:

Това е машина за почистване на пода, снабдена с
основа, с две противоположни четки с ширина на
почистване di 55 cm. Двата модела се различават
един от друг по наличието на електрическата
тягова система.
Теглото върху четките се регулира от оператора, в
зависимост от вида на пода за почистване.
Възможно e да се регулира ъгъла на четките, за да
могат те също да подпомогнат сцеплението.
Благодарение на силната си структура, лесната
поддръжка и опростените контроли, работата с
Ruby става много проста и има високо качество на
почистване.